เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2251-3934 ต่อ 128 (ห้องกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้) โทรสาร : 0-2251-4159

soonthorn@satitpatumwan.ac.th

อาจารย์สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

sarun@satitpatumwan.ac.th

อาจารย์ศรัณย์ พ่วงสมบัติ

(เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

surang@satitpatumwan.ac.th

อาจารย์สุรางค์ วีรประเสริฐสุข

(เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Copyright © 2020 (Science Department of Patumwan Demonstrations School,Srinakharinwirot University) All rights reserved.