เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
เอกสารประกอบการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เอกสารประกอบการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2563
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
โปสเตอร์นิทรรศการสาธิตปทุมวันวิชาการ 2019

Copyright © 2020 (Science Department of Patumwan Demonstrations School,Srinakharinwirot University) All rights reserved.