เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ [ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น]

https://www.youtube.com/watch?v=eQD1pN49B9A

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://sites.google.com/site/electronicisfun/hnwy-thi-5/kd-khxng-xohm&ved=2ahUKEwjEt-6a_tzoAhWmxTgGHRxhBYkQFjAhegQIChAC&usg=AOvVaw1DwXuhmmmuIG7h80tRFHxx

https://www.youtube.com/watch?v=l8H_tS8stgI&t=378s

>> แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น <<

Copyright © 2021 (Science Department of Patumwan Demonstrations School,Srinakharinwirot University) All rights reserved.